Ik kan mijn onderhoud niet tijdig laten uitvoeren. Behoud ik het recht op pechhulp?

Als je ten gevolge van de huidige situatie (COVID-19) niet op tijd jouw onderhoud kan laten uitvoeren, bijvoorbeeld omdat je thuis moet blijven, behoud je het recht op mobiliteitsservice. Dit geldt alleen als er geen sprake is van onzorgvuldigheid/opzettelijkheid. We vragen je wel om zo snel mogelijk het onderhoud alsnog uit te laten voeren.