30 km/u in de stad, van 50 naar 30

Veilige straten, minder verkeerslawaai. Dat zijn de belangrijkste redenen voor het stadsbestuur van Amsterdam om snel werk te maken van beperking van de snelheid voor autoverkeer. Vanaf december zakt de maximumsnelheid in grote delen van de stad van 50 naar 30 kilometer per uur. Dat biedt ook kansen voor vervoer per bakfiets.

Van 50 naar 30

Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten voelt veel voor verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Amsterdam schakelt al snel over op deze lagere snelheid voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Ongeveer 80 procent van de Amsterdamse straten is eind dit jaar 30 kilometerzone. Samen is dat ongeveer 270 kilometer aan wegen.

Dit keer is het niet eens een maatregel om wat te doen aan de uitstoot van schadelijke stoffen door het wegverkeer. Het gaat de gemeente Amsterdam vooral om de geluidsoverlast van gemotoriseerde voertuigen en de verkeersveiligheid.

Minder ongelukken

Tweederde van de Amsterdammers vindt het verkeer op dit moment onveilig. Elk jaar vallen er gemiddeld 20 doden in de stad en raken achthonderd verkeersdeelnemers gewond. Door de snelheid te verlagen, hoopt het gemeentebestuur tot een derde van het aantal ongelukken te voorkomen.

De nieuwe maximumsnelheid betekent niet het einde van het fietspad. Ook zullen straten en wegen niet ineens allemaal een andere inrichting krijgen. Je kunt nu eenmaal niet in één klap de hele stad opnieuw inrichten. Zeker waar veel auto’s rijden, blijven fietspaden bestaan.

Bakfietsen op de weg?

Wel kijkt het stadsbestuur of bijvoorbeeld elektrische fietsen of bakfietsen straks tussen het autoverkeer kunnen rijden waar je 30 mag. Dat biedt de ‘gewone’ fietser wat meer ruimte op het (in Amsterdam vaak overvolle) fietspad. Fijn voor die fietsers, maar zeker ook voor bedrijven die met elektrische bakfiets door de stad rijden!

Met een bakfiets manoeuvreer je straks nog makkelijker door het stadsverkeer. Zeker als je als bezorger of koerier op de hoofdrijbaan mag. Je hindert andere fietsers niet, en gaat ongeveer net zo hard als het ‘snelverkeer’. We houden je de komende tijd op de hoogte van de plannen van de Amsterdamse bestuurders.

Van 50 naar 30, nog meer voordelen

Wist je trouwens dat een elektrische bakfiets nu al voordelig uitvalt ten opzichte van bijvoorbeeld een dieselbusje? Een bezorger op zo’n fiets werkt zestig procent efficiënter. Je hebt geen last van verkeersopstoppingen en hoeft niet om te rijden, en afleveren doe je altijd direct bij de voordeur van de klant. Als het traditionele bezorgbusje vanaf eind dit jaar verplicht langzamer door de stad moet, ben je als fietskoerier dus nog meer in het voordeel!